Zdrowie

Zdrowie dziecka - Dlaczego dieta bogata w zioła jest ważna?

Okazuje się, że dla rozwoju i zdrowia dziecka ogromne znaczenie ma odpowiednia dieta. Powinna ona składać się z naturalnych i jak najmniej przetworzonych składników. Co ciekawe, warto włączać w nią ...

Małe dziecko

Jak ubrać dziecko zimą?

Niezależnie od tego jaka jest pora roku dzieci powinny być ubrane stosownie do panującej na dworze pogody. Wiele mam jednak uważa, że zimą dzieci należy ubierać bardzo grubo. Są przekonane, ...

Rodzina

Zdjęcia do rodzinnego albumu - profesjonalna sesja

Zdjęcia towarzyszą nam praktycznie w każdej chwili naszego życia. Tam, gdzie nie mamy akurat pod ręką aparatu, wykorzystujemy telefon komórkowy, ...

Zdrowie

wspieranie mowy„Dlaczego on jeszcze nie mówi?” „Chyba za długo to trwa?”, „Powinien w tym wieku już lepiej mówić?”- takie pytania zadaje sobie coraz większa liczba rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Zgłaszają się do pediatrów, logopedów, dzielą  się obawami wśród członków rodziny czy znajomych, szukają pomocy i porady. I słusznie. W przypadku opóźnionego rozwoju mowy trzeba reagować szybko. Nie czekać, bo „ jeszcze ma czas” albo „ma to po wujku, też późno zaczął mówić”.
Właśnie ten brak reakcji w odpowiednim czasie, spowodowany najczęściej niewiedzą w zakresie  przyczyn i objawów, dotyczących deficytów rozwoju języka powoduje, że często dzieci te są traktowane niewłaściwie lub zbyt późno podejmuje się terapię logopedyczną.

Jest to problem, dotyczący  zwykle dzieci zarówno w normie rozwojowej, jak i z upośledzeniem umysłowym. Są to trzykrotnie częściej chłopcy niż dziewczynki. Dziecko takie mówi mało lub wcale nie mówi. Słyszy natomiast dobrze i doskonale rozumie polecenia słowne.

Jaka jest przyczyna tego zaburzenia?

Czynność mówienia jest trudniejsza niż rozumienie mowy. Wypowiedź słowna to szybkie następstwo precyzyjnych ruchów mięśni oddechowo- głosowo- artykulacyjnych. Wymawianie samogłoski trwa przeciętnie ok. 50 milisekund, więc ruchy te muszą być bardzo szybkie.Czasem zakres tych ruchów jest bardzo duży, a pozycja poszczególnych głosek różni się w sposób zdecydowany. Przejście więc od jednej głoski do następnej łączy się z dużą zmianą pozycji mięśni. Precyzja tych ruchów musi być bardzo dokładna, w przeciwnym razie wypowiadana głoska będzie miała nieprawidłową budowę akustyczną. Przypuszcza się, że mięśnie artykulacyjne w przypadku zespołu opóźnienia rozwoju mowy mielinizują się z pewnym opóźnieniem i stąd trudności w wykonywaniu szybkich i precyzyjnych ruchów. Zaburzenia i opóźnienia rozwoju mowy mogą być też konsekwencją ogniskowych uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego . Głębokość zaburzenia jest różna- od bardzo dyskretnych do bardzo ciężkich. Często zespołowi temu towarzyszy podśluzówkowy rozszczep podniebienia. Jest obserwowany również przy padaczce. Przyczyną mogą być też nieprawidłowości w budowie jamy ustnej i gardła, wady słuchu, wady zgryzu, zaburzenia emocjonalne, autyzm, mutyzm, logofobia. Dziecko, u którego zdiagnozowano opóźniony rozwój mowy powinno być pod stałą i systematyczną opieką logopedy lub foniatry.

Zadaniem opiekunów i  rodziców jest współpraca z logopedą oraz wspieranie rozwoju mowy dziecka poprzez systematyczne ćwiczenia aparatu mowy. Należy również wzmacniać u dziecka poczucie własnej wartości i modyfikować jego postawę wobec własnego defektu, redukując lęk przed mówieniem. Rozwojowi mowy sprzyja też organizowanie sytuacji, stwarzających dziecku możliwości kontaktów z rówieśnikami oraz motywowanie do podejmowania tych kontaktów. Pamiętać należy jednocześnie, że to my-  dorośli mamy być dobrym wzorem językowym – mówić wyraźnie,  poprawnie i stawiać pytania adekwatnie do możliwości dziecka. Bardzo ważne jest cierpliwe słuchanie  i dyskretne sterowanie mową, zachęcanie dziecka do mówienia, dostarczanie bodźców dźwiękowych, śpiewanie, nucenie piosenek, słuchanie bajek dźwiękowych i relaksacyjnej muzyki.

Zaburzenia rozwoju mowy u dzieci pociągają za sobą zmiany w funkcjonowaniu całego organizmu. Niedojrzały aparat wykonawczy mowy, ale prawidłowo rozwinięte ośrodki rozumienia mowy i prawidłowe czynności myślenia słownego -  dysharmonia poziomu rozwoju tych funkcji ma ogromny wpływ na rozwój innych sfer – społecznej, intelektualnej, emocjonalnej. By zapewnić dziecku harmonijny rozwój, trzeba rozpoznać takie deficyty i zastosować odpowiednie ćwiczenia wyrównujące.

 

Reklama
Reklama

Zabawki

Co warto wiedzieć kupując krótkofalówki dla dzieci?

Krótkofalówki to niezbędny sprzęt dla zawodowców różnych branż wykonujących zadania na dużym terenie – na przykład pracowników budowlanych czy pracowników ochrony. Jednakże mogą one mieć również szersze zastosowania – używane ...

Ksiązki dla Rodziców

Dieta ketogenna w leczeniu padaczki. Poradnik. Monika Jaromin

W Polsce na padaczkę choruje około 1% populacji. U większości udaje się opanować napady padaczkowe, stosując leki. Niestety około 30% chorych to pacjenci z rozpoznaniem padaczki lekoopornej, których leczenie farmakologiczne ni...

Polecany Sklep

Reklama

Polecamy

Reklama
Reklama
Reklama


.