Zdrowie

autyzm u dzieciJak rozpoznać, że dziecko ma autyzm? Po pierwsze, należy przyjrzeć się temu w jaki sposób dziecko reguluje swoje kontakty z otoczeniem za pomocą pozawerbalnych kanałów komunikacji. Jeśli nie nawiązuje kontaktu wzrokowego z dziećmi, jeśli nie robi żadnych ekspresji mimicznych ani jeśli nie posługuje się żadnymi innymi pozawerbalnymi sposobami do komunikowania się z ludźmi, oznacza to, że z dzieckiem jest coś nie tak i należy udać się najpierw do lekarza pierwszego kontaktu, a następnie do poradni psychologiczno -pedagogicznej aby przeprowadzić diagnozowanie dziecka.

 



Ponadto jeśli widzisz, że dziecko nie nawiązuje żadnych relacji z rówieśnikami stosownie do swojego wieku, a więc jeśli widzisz, że dzieci w wieku twojego dziecka potrafi bawić się z innymi dziećmi, a twoje dziecko nigdy tego nie próbuje, również może to wskazywać na jeden z objawów autyzmu. Aby jednak diagnozować autyzm, trzeba spojrzeć na inne możliwe objawy, bo autyzm to całe spektrum objawów, z których występowanie jednego z osobna może nam nic nie powiedzieć.

Przyczyna powstawania autyzmu?
Autyzm jest zaburzeniem funkcji społecznych, umiejętności komunikacyjnych, perepcji słuchowo-językowych, często łączy się także z niepełnosprawnością intelektualną. Może dotknąć każde dziecko, bez względu na jego pochodzenie czy kolor skóry. Przyczyny powstawania autyzmu nie są do końca jasne. Istnieje kilka teorii dotyczących etiologii tego zaburzenia.

Pierwsza teoria mówiła, że autyzm powstaje wskutek złych relacji w linii matka - dziecko. Obecnie teoria ta została w całości wykluczona, zależność Matka - Dziecko nie ma wpływu na powstanie autyzmu

Inna teoria podaje, że przyczyną powstawania autyzmu są czynniki genetyczne, na które nie mamy wpływu.

W kolejnej grupie przyczyn można wyróżnić uszkodzenia płodu poprzez czynniki mechaniczne lub farmakologiczne oraz uszkodzenia okołoporodowe. Wśród czynników okołoporodowych najczęściej wymienia się niedotlenienie (np. zaplątana pępowina) lub uszkodzenia mechaniczne (np. wskutek porodu kleszczowego lub próżniowego).

Jako następną teorię podaje się powikłania poszczepienne. Zwolennicy tej teorii twierdzą, że dziecko, które dostało niską punktację w skali Apgar ma osłabiony organizm, więc silna dawka szczepionki może spowodować mikrouszkodzenia mózgu dziecka. Obecnie bardzo duża część rodziców dzieci autystycznych podejrzewa szczepionki za główny powód autyzmu.


Autyzm Ogólnie

Autyzm należy do najbardziej poważnych zaburzeń rozwoju dzieci. Najczęściej określany jest mianem deficytu behawioralnego lub nieopanowania behawioralnego postępującego w konsekwentny sposób. Nieopanowanie behawioralne jest bardzo charakterystyczne dla dzieci autystycznych i obejmuje najczęściej napady złości, samookaleczenia, zachowania stereotypowe i agresję. Co ciekawe na pierwszy rzut oka  dzieci dotkniętymi autyzmem nie ujawniają swoich zaburzeń.


Posiadają one niezwykłą, specyficzną urodę, która kryje za sobą wadę neurologiczną. Zaburzenia rozwojowe u dzieci z autyzmem najczęściej ujawniają się w ciągu pierwszych trzech lat życia. Są one efektem zaburzeń neurologicznych, znacznie wpływających na funkcjonowanie mózgu. Trzy podstawowe sfery aktywności zachowań autystycznych to komunikacja, wyobraźnia i życie towarzyskie.

Zachowania autystyczne dotyczące komunikacji obejmują najczęściej zaburzenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Obejmują one zdolności językowych w zakresie mowy, mimiki i języka ciała w porównaniu z ogólnym poziomem rozwoju. Osoby dotknięte autyzmem mają kłopoty ze zrozumieniem znaczenia słów i intencji mówiącego. Nie potrafią odpowiednio interpretować gestów, zmian intonacji głosu mimiki i języka ciała osoby z którą się komunikują. W zakresie wyobraźni osoby dotknięte autyzmem charakteryzują się  niewielką elastyczność myślenia, niechęcią do zmian, obsesyjnie schematycznym zachowaniem, problemami z kreatywnym myśleniem.

Życie towarzyskie objawia się zaburzeniami interakcji społecznych, słabe wyczucie zasad zachowania w sytuacjach towarzyskich, brak umiejętności wczuwania się w sytuację innych, niechęć do kontaktu cielesnego, niewłaściwy kontakt wzrokowy. Osoby dotknięte autyzmem nie potrafią budować więzi z ludźmi, mają problemy ze zrozumieniem uczuć, myśli i pragnień innych.

Dzieci autystyczne mają dobry stosunek do przedmiotów, są nimi bardzo zainteresowane, mogą radośnie bawić się nimi godzinami. Natomiast ich relacje z ludźmi są zupełnie inne. W zachowaniu dominuje głęboka izolacja. Od początku ma miejsce ekstremalnie autystyczna samotność, która sprawia, że zawsze kiedy jest to możliwe, dziecko lekceważy, ignoruje i zamyka się na wszystko, co pochodzi z zewnętrznego świata.

Dźwięki wydawane przez dziecko i jego ruchy oraz wszystkie inne działania są tak monotonnie powtarzane, jak jego wypowiedzi werbalne. Wyraźne jest ograniczenie różnorodności spontanicznych działań. Zachowanie dziecka rządzi się pełnym niepokoju, obsesyjnym pragnieniem zachowania niezmienności. Zdumiewające słownictwo mówiących dzieci wspaniała pamięć do wydarzeń sprzed lat, wierszy i imion, umiejętność dokładnego przywołania wzoru i sekwencji świadczą o dobrej inteligencji.


Autyzm w skrócie

Przyczyny występowania autyzmu nadal są dla medycyny tajemnicą. Istnieją przesłanki, że występowanie tego schorzenia łączy się z zapaleniem mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych, wrodzonymi zaburzeniami metabolizmu lub różyczką, która występuje u matki w trakcie trwania ciąży.

Autyzm – lub inaczej Zespół Kannera – zalicza się do złożonych zespołów chorobowych występujących u dzieci i cechuje się nierównomiernym rozwojem umysłowym oraz nieprawidłowościami w rozwoju społecznym. Charakterystycznymi objawami są między innymi: niewrażliwość na bodźce zewnętrzne oraz brak kontaktu z otoczeniem. Dzieci dotknięte autyzmem nie mówią i nie rozumieją co mówi się do nich, często mechanicznie powtarzają te same czynności, mają też problem z odpoczynkiem.

 

Około jedna trzecia chorych dotknięta jest też epilepsją.  Zmiany w otoczeniu, nawet najmniejsze, nie są akceptowane przez chorych – próba wprowadzenia jakichkolwiek zmian może spowodować napady lękowe lub nawet silną agresję. Co ciekawe – istnieją przypadki, gdy dziecko początkowo rozwija się normalnie, ale w późniejszym okresie, z niewyjaśnionych przyczyn, następuje cofnięcie rozwoju i pojawienie się objawów autyzmu. Statystycznie, ilość  przypadków występowania zaburzeń autystycznych jest dwukrotnie wyższa u chłopców niż u dziewczynek. Filmy kinowe spopularyzowały obraz cierpiących na autyzm, jako ukrytych geniuszy – prawda jednak wygląda tak, że pod względem ilorazu inteligencji, niektóre z dzieci autystycznych posiadają bardzo niski współczynnik IQ, część z nich charakteryzuje się przeciętną inteligencją, a tylko bardzo nieliczna grupa chorych zalicza się do osób o bardzo wysokim ilorazie inteligencji. I chociaż faktycznie zdarzają się dzieci o wyjątkowych zdolnościach artystycznych lub matematycznych, to jest to bardzo niewielki odsetek w liczbie wszystkich przypadków.


Rozpoznanie autyzmu możliwe jest w praktyce u dzieci w wieku lat około trzech – w tym czasie można już wyraźne stwierdzić, że rozwój mowy nie przebiega w sposób prawidłowy. Niemniej jednak niektóre objawy pojawiają się wcześniej i mogą stanowić podejrzenie o możliwość wystąpienia u danego dziecka Zespołu Kannera. Pełna diagnoza wymaga jednak szczegółowych badań u specjalisty, włączając w to badania neurologiczne oraz testy psychologiczne.

Niestety nie znamy przyczyn powstawania autyzmu – nie istnieje także, żaden znany lek, który mógłby zwalczyć skutki tej choroby. Leczenie ogranicza się więc do nauki mowy i zdobycia podstawowych umiejętności potrzebnych w codziennym życiu. Terapia farmakologiczna stosowana jest tylko dla łagodzenia objawów chorobowych występujących pobocznie, a więc padaczki czy napadów agresji lub autoagresji. Pacjenta obejmuje się leczeniem behawioralnym, nauką porozumiewania się, a także obejmuje się go edukację specjalną. Każdy przypadek autyzmu jest indywidualny i wymaga zastosowania osobnej metody leczenia. Niestety jedynie około 15% dzieci dotkniętych tą chorobą staje się samodzielna – pozostała część wymaga opieki już do końca swojego życia.

W terapii, ze względu na bardzo skomplikowaną naturę zespołu chorobowego, stosuje się też często metody niestandardowe – miedzy innymi muzykoterapię i leczenie tańcem, jako efektywne metody ułatwienia kontaktów z ludźmi oraz przełamania skłonności do schematycznego zachowania. Muzyka jest też skutecznym narzędziem łagodzącym agresję oraz środkiem wyrażania emocji. W tej kwestii nie tylko dźwięk daje pozytywne efekty. Również terapia sztuką wykorzystywana jest w tej materii jako źródło ekspresji, a praca z farbami, gliną czy kredkami ułatwia wyzbycie się zachowań automatycznych. Bardzo ważne jest też nauka reakcji społecznych. A te nie muszą od razu dotyczyć koniecznie ludzi – kontakt ze zwierzętami ma charakter równie zbawienny. Sesje z kotami czy nawet z delfinami, uczą jak nawiązać kontakt z żywym stworzeniem oraz pomagają emocjonalnie zwalczyć samotność. Ogromną wagę w leczeniu i nauce ma przyjazne i ciepłe otoczenie – tak samo ze strony terapeutów, jak i rodziny i bliskich.

 

Leczenie autyzmu nie może ograniczyć się jedynie do sesji w klinice – w tym wypadku, to całe życie staje się kuracją.

 

 

Zdrowie

Czy szczoteczki do fluoryzacji sprawdzają się w praktyce?

Czy wiesz, jak ważna jest profilaktyka fluorkowa? Ma ona ogromne znaczenie zwłaszcza w przypadku dzieci, które są szczególnie narażone na ub...

Ciemieniucha u niemowląt

Ciemieniucha występuje nawet u ponad połowy niemowląt. Nie jest przypadłością stanowiącą poważny problem zdrowotny, ale u wielu rodziców wzbudza niepokój. Dl...

Co warto wiedzieć o koszulkach z filtrem UV?

Sezon wiosenno-letni to niewątpliwie ulubiony czas wielu osób. To właśnie w tym okresie spędzamy najwięcej czasu na świeżym powietrzu i ch...

Najlepsza dieta dla ucznia – w czym tkwi sekret?

Po wielu miesiącach nauki zdalnej uczniowie wrócili do szkół. Powrót z zajęć w trybie zdalnym do stacjonarnej formy nauczania dla ni...



.