Uczeń, nastolatek

Obecnie dostrzec można pozytywne zmiany w zakresie postrzegania prawidłowej wizji systemu edukacji. Sugeruje się odejście od metod polegających na mechanicznym odtwarzaniu treści przekazywanych przez nauczycieli uczniom, nauki treści na pamięć i postrzegania dokonywanych postępów jedynie przez pryzmat uzyskiwanych ocen. Rzeczywisty kształt polskiego systemu edukacji pozostaje jednak odległy od tych założeń.

Dlatego też warto rozważyć możliwość uczestnictwa dziecka w dodatkowych kursach, dostępnych w Poznaniu, które wychodzą im naprzeciw, odpowiednio kształtując młodego człowieka i jego podejście do edukacji.

Dodatkowe zajęcia dla dzieci - motywowanie do nauki i rozwoju

Zajęcia dla dzieci w Poznaniu to atrakcyjna forma spędzania czasu i samorozwoju, nieprzykry obowiązek. Dzięki uczestnictwu w nich dziecko odnajduje w sobie motywację do dalszego zgłębiania wiedzy i rozwijania swoich pasji. Motywacja jest tym większa, im skuteczniejsze są stosowane w edukacji metody, takie jak techniki pamięciowe i mapy myśli. Nieodzowne jest też umacnianie koncentracji dziecka, dzięki czemu osiągane efekty będą bardziej zadowalające, przy znacznie mniejszym nakładzie czasu. Wszystko to możliwe jest, dzięki odpowiedniemu kształtowaniu dobieranych narzędzi i treści do wieku i możliwości dziecka, o czym mowa w kolejnym punkcie.

Dodatkowe zajęcia - program adekwatny do możliwości dziecka

Indywidualizacja podejścia w zakresie nauczania umożliwia optymalizację uzyskiwanych efektów. Możliwe jest to dzięki doborowi kursów dla odpowiednich kategorii wiekowych oraz poprzez uczęszczanie na kursy tematyczne, zgodne z zainteresowaniami. Dla przykładu zajęcia dla dzieci w Poznaniu dostępne są w formach dedykowanych dzieciom w wieku od 3 do 4 lat aż po te powstałe z myślą o młodzieży licealnej, studentach i dorosłych. Wszystkie one mają jednak jeden wspólny cel — odczarowanie edukacji, która powinna być czymś naturalnym i przyjemnym, a jednocześnie przynosić wymierne efekty.

Umacnianie poczucia własnej wartości i umiejętności interpersonalnych

Rola, jaką dobry nauczyciel odgrywa w życiu dziecka, jest nie do przecenienia. To właśnie on wywiera na niego wpływ, który kształtuje podwaliny na całe życie. Odpowiednio ukształtowany człowiek, znający swoją wartość, ukierunkowany, celem rozwoju swoich zainteresowań i otwarty na innych ludzi będzie mógł później śmiało iść przez życie, spełniając się w tym, co robi. Dobry nauczyciel nie ogranicza się jedynie do przekazywania wiedzy, ale jest też wychowawcą. Powinien on:

  • umacniać w dziecku poczucie własnej wartości,
  • poznawać i rozwijać jego mocne strony,
  • umożliwić mu nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem i z własnymi emocjami,
  • wzbudzić i rozwijać poczucie odpowiedzialności za swoje czyny,
  • rozwijać umiejętność kontaktów międzyludzkich i pracy w grupie.

Zajęcia i warsztaty dla dzieci – pomoc profesjonalistów

Mając na względzie doniosłość formy, w jakiej przekazywana jest wiedza na wczesnych etapach życia dziecka, warto zdecydować się na pomoc profesjonalistów w tym zakresie, dostępną dla mieszkańców Poznania i nie tylko. Umożliwi ona odpowiednie ukształtowanie dziecka na pewnego siebie człowieka, pełnego pasji i otwartości na świat i ludzi.

Uczeń, Nastolatek

Jak przygotować się do egzaminu gimnazjalnego?

W życiu każdego gimnazjalisty przychodzi taki czas, kiedy musi zmierzyć się z egzaminem końcowym. Konfrontacja  ze szkolną rzeczywistością nie musi je...

Współczesne nauczanie – zajęcia dla dzieci

Obecnie dostrzec można pozytywne zmiany w zakresie postrzegania prawidłowej wizji systemu edukacji. Sugeruje się odejście od metod polegających na mechanicznym od...

Matura ustna, czyli jak radzić sobie ze stresem

Na samą myśl o wyjściu przed komisję egzaminacyjną podczas matury ustnej zaczynasz się trząść, pocić i jąkać? Stres opanowuje ...

Coraz więcej wad postawy u dzieci. Eksperci wskazują na negatywne skutki siedzenia

Już za chwilę dzieci znów usłyszą szkolny dzwonek, który tym razem budzi niepewność. Zarówno u uczniów jak i ich rodziców. Bo....