Rodzina

Ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków jest polisą dobrowolną. Mimo nieobligatoryjnego charakteru, większość placówek edukacyjnych wymaga ubezpieczenia swoich podopiecznych. Wielu rodziców zastanawia się jednak nad wykupieniem dodatkowej indywidualnej polisy. Czy jest to potrzebne i opłacalne? Wyjaśniamy.

 

Standardowe ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków zwykle zawierane jest w formie polisy grupowej. W takiej sytuacji stroną umowy jest szkoła (ubezpieczający), zaś uczniowie są ubezpieczonymi, na rachunek których umowa zostaje zawarta.

 

Ubezpieczenie NNW szkolne nie zawsze wystarczy

Cechą charakterystyczną ubezpieczenia NNW zawieranego przez szkołę jest przystępna cena. Roczna składka może wynieść zaledwie kilkadziesiąt złotych – ku uciesze większości rodziców. Problem w tym, że cena polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków zawsze idzie w parze z wąskim zakresem ochrony oraz niską sumą ubezpieczenia. Efekt? Niskie odszkodowanie lub wypłata odszkodowania tylko w kilku konkretnych przypadkach.

 

Dlaczego polisa indywidualna jest lepsza niż szkolna?

W przypadku indywidualnej polisy NNW dla dziecka, to rodzice decydują o wszystkich jej parametrach. Samodzielnie podejmują decyzję o towarzystwie ubezpieczeniowym, zakresie ochrony oraz sumie ubezpieczenia. Dlatego taka polisa jest znacznie bardziej pomocna w razie wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń losowych.

 

Przykładowo, w ramach polisy NNW „Bezpieczny uczeń, spokojny rodzic” PZU wypłaca odszkodowanie, jeśli na skutek nieszczęśliwego wypadku, zawału serca, omdlenia, krwotoku śródczaszkowego doszło poważnego uszczerbku na zdrowiu. Ponadto polisa uwzględnia domową wizytę lekarza, rehabilitację, dowóz leków, a nawet indywidualne lekcje w domu.

 

Warto przy tym podkreślić, że indywidualna polisa NNW obowiązuje nie tylko w drodze do szkoły czy z placówki do domu. Ubezpieczyciel może wypłacić odszkodowanie, gdy do zdarzenia doszło np. w czasie nauki, w czasie zajęć pozalekcyjnych, podczas uprawiania sportu – nie tylko w ciągu roku szkolnego, ale również w czasie wakacji.

 

Istnieje co najmniej kilka powodów, dla których warto rozważyć wykupienie dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej. Indywidualna polisa NNW dla dziecka ma dużą przewagę nad ubezpieczeniem grupowym. Jej najważniejszymi wyróżnikami są:

  • lepiej dopasowany zakres ochrony ubezpieczeniowej,
  • możliwość uzyskania odszkodowania nawet w okresie wolnym od szkoły (np. na wakacjach),
  • wyższa suma ubezpieczenia.

 

Jeżeli rodzice nie chcą rezygnować z polisy NNW zapewnianej przez szkołę, niech pomyślą o zwiększeniu ochrony ubezpieczeniowej. Nic nie stoi na przeszkodzie, by wykupić dodatkowe ubezpieczenie dla dziecka – takie, które będzie lepiej dostosowane do potrzeb i oczekiwań, a nawet... temperamentu pociechy. Czasami bowiem wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do nieoczekiwanego zdarzenia losowego. Warto więc pomyśleć o odpowiednio dobranej polisie – tak, by wysokość odszkodowania pozwoliła na pokrycie kosztów leczenia i powrotu dziecka do pełnej sprawności.

 

Rodzina

Bezpieczne materiały i tkaniny do szycia

Internet to kopalnia pomysłów oraz szerokie możliwości. Za jego pośrednictwem mamy dostęp do wielu produktów w jednym miejscu. W internecie ...

Poczucie własnej wartości u dziecka

Chyba nikt nie ma wątpliwości, że każde dziecko rodzi się z natury wyjątkowe i inteligentne. Ty, jako rodzic, powinieneś dołożyć ws...

Blogujące mamy

Wśród blogerów coraz więcej jest mam. Są one głównie twórcami blogów parentingowych, czyli tzw. blogów rodzicielskich. Panie piszą po prostu ...

Wybieramy zabawki edukacyjne

Rynek zabawkarski jest ogromny i rozwija się prężnie. Reaguje na chwilowe mody i dostosowuje się do zmiennych zainteresowań dzieci. Popyt ....