Przedszkolak

Od wielu lat słyszy się o kryzysie demograficznym w Polsce. Tymczasem na terenie Poznania powstaje coraz więcej prywatnych przedszkoli. Ile kosztuje wysłanie malucha do prywatnej placówki i jak suma ta wygląda w porównaniu z kosztem pobytu dziecka w publicznym przedszkolu?

 

Przedszkole publiczne jest bez wątpienia znacznie tańsze od swojego prywatnego odpowiednika. Państwo opłaca bowiem ze swojego budżetu pięć godzin pobytu dziecka w takiej placówce – od 8:00 do 13:00, zaś każda kolejna godzina kosztuje rodziców dodatkowo złotówkę. Do tego dochodzi również stawka żywieniowa, które jednak różni się w zależności od placówki, regionu Polski i wielkości gminy: im mniejsze miasto, tym opłata za wyżywienie jest niższa. Generalnie jeszcze kilka lat temu opłata za dzienne wyżywienie mieściła się w przedziale od 4,10 do 5 zł, choć pojawiały się również kwoty znacząco od niej odbiegające – poniżej 2 zł lub powyżej 8 zł.

 

Prywatne przedszkole – drożej, ale...

 

Posyłając nasze dziecko do prywatnego przedszkola w Poznaniu, musimy liczyć się ze sporymi wydatkami. Jak dużymi? Wszystko zależy od samej placówki. Na uwadze należy mieć przy tym fakt, że w przypadku wielkopolski oferta niepublicznych przedszkoli jest mocno zdywersyfikowana; prowadzą je zarówno osoby prywatne, jak i organizacje pozarządowe, a także instytucje kościelne (zakony). Generalnie jednak miesięczne czesne kształtują się średnio na poziomie ok. 1000-1100zł, choć rzecz jasna zdarzają się także przedszkola tańsze, jak i droższe.

 

Jeżeli chodzi o Poznań, to niektóre prywatne przedszkola są współfinansowane z budżetu miasta, które w ten sposób usiłuje walczyć z coraz poważniejszym problemem braku miejsc w przedszkolach. Tylko w zeszłym roku przeznaczono na ten cel blisko 5 milionów złotych, co pozwoliło na dofinansowanie 46 różnych placówek (dwa lata temu było ich zaledwie 12). Dzięki temu rodzice/opiekunowie, którzy zamieszkują Poznań i zostawiają malucha w prywatnym żłobku, mogą liczyć na wsparcie rzędu 400 złotych miesięcznie.

 

Na tym jednak nie koniec wydatków, gdyż w przypadku prywatnych przedszkoli trzeba się również liczyć z jednorazowym i bezzwrotnym wpisowym rzędu nawet 700zł, które gwarantuje dziecku miejsce w żłobku. Niemniej w kwotę tę wliczone są m.in. opłaty związane z utworzeniem nowego miejsca, koszty ubezpieczenia dziecka, pomoce dydaktyczne i edukacyjne, środki czystości oraz artykuły i akcesoria plastyczne. Poza tym wiele przedszkoli liczy sobie oddzielnie za wyżywienie oraz zajęcia adaptacyjne.

 

Więcej opłat, więcej możliwości

 

Wielkopolska stoi prywatnymi przedszkolami – występują one już w ponad 30% tutejszych gmin. I choć są one droższe od swoich publicznych odpowiedników, to gwarantują bogatszą ofertę zajęć dodatkowych oraz pozwalają rozwijać różne umiejętności dziecka. Ponadto niektóre prowadzone są w oparciu o nowatorskie metody wychowawcze, np. przedszkola Montessori, które umożliwiają dzieciom pracę według ich własnego tempa i możliwości, a także sprzyjają wymianie wzajemnych zdolności w zróżnicowanych wiekowo grupach oraz uczą współpracy w cichych zajęciach indywidualnych i grupowych.

 

Artykuł poleca żłobek Wesołe Koziołki.

 

Prywatny żłobek Wesołe Koziołki z Poznania oferuje program opieki, wychowania i edukacji oparty na pedagogice Marii Montessori.

 

 

 

 

 

Przedszkolak

Trzylatek w przedszkolu - problemy z adaptacją

Wrzesień. Koniec lata, początek jesieni. Jest to miesiąc kolorowych drzew, spadających liści, czas zbierania kasztanów i grzybów. Jest to też ...

Urodziny dziecka? Wykorzystaj piniaty!

Wiele jest sposobów urozmaicania różnego rodzaju zabaw i spotkań, a jednym z nich są piniaty. W Polsce nie jest to ...

Rozwój społeczno-emocjonalny w okresie przedszkolnym

Według Iwanickiej „Rozwój procesów poznawczych umożliwia dziecku nie tylko poznawanie otaczającej rzeczywistości, ale także sprawia, że dziecko w określony sposób ...

Jak rozwiązać problemy dziecka w przedszkolu?

Jeśli Twoje dziecko nagle nie chce iść do przedszkola, płacze, że nie chce tam wracać, warto przyjrzeć się sprawie bliżej. ....