Przedszkolak

Okres przedszkolny dziecka obejmuje okres od 3 do 6 lat. Oznacza on czas przygotowania dziecka do podjęcia przez malucha obowiązku szkolnego. Jest to ponadto moment silnego rozwoju fizycznego, a także emocjonalno-społecznego. Dziecko w tym okresie przechodzi poważne zmiany w postrzeganiu świta a także socjalizuje się ze społeczeństwem.

 


Współcześnie duża część dzieci uczęszcza w tym okresie do przedszkola. W polskim systemie oświatowym placówki te są pierwszym szczeblem edukacji. Inna część dzieci uczęszcza do do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, gdzie już realizują obowiązek szkolny.

Cytując za Anną Klim-Klimaszewska „Rozwój fizyczny w ciągu trzyletniego okresu przedszkolnego nie przebiega w sposób równomierny zachodzące zmiany dokonują się z każdym rokiem i wskazują zróżnicowanie. Między trzecim a czwartym rokiem oraz między piątym a szóstym tempo i rytm zmian w rozwoju na ogól jest umiarkowany, natomiast między czwartym i piątym rokiem życia dziecka, procesy rozwojowe wyraźnie się nasilają. Podstawowymi wskaźnikami w zmianach rozwoju fizycznego dziecka jest układ budowy ciała oraz układ ruchowy”

W wieku 3-6lat w organizmie dziecka zachodzą ogromne zmiany fizyczne. Szczególnie zauważalne jest zwiększenie wysokości ciała, która średnio wynosi od 5 do 7 cm. Niewiele wzrasta masa ciała (2-3 kg), co powoduje, że budowa dziecka staje się nieproporcjonalna i smukłe. Nogi i ręce dziecka stają się krótkie, zaś wydłuża się znacznie tułów i głowa. Kości są giętkie i delikatne, a kręgosłup nie ma jeszcze ustalonych fizjologicznych krzywizn. Włókna mięśniowe cechuje duża ilość wody oraz wiotkość. Stawy dziecka są ruchome, zaś ich wiązadła rozciągliwe i słabe. Wszystko to powoduje niewielką wytrzymałość dziecka na wysiłek fizyczny. Warto nadmienić, że maluch w tym okresie może nabyć wielu wad postawy, spowodowanych nieodpowiednim sposobem siadania, trzymaniem dziecka w jednakowej pozycji przez dłuższy czas a nawet noszeniem zbyt ciasnej odzieży.

Około 5 roku życia dziecko przechodzi proces kostnienia w kościach nadgarstkowych. Dłonie stają się sprawniejsze, a dziecko nabywa umiejętność manipulacyjne. Potrafi sprawnie rysować i posługiwać się narzędziami oraz drobnymi przedmiotami.

W trzeciej fazie, czyli w 6 roku życia wzmacniają się kości Kręgosłup nabywa krzywizny szyjnej, lędźwiowej oraz grzbietowej. Mięśnie stają się mocniejsze, a ich ruch jest zupełnie swobodny. Sześciolatek zaczyna tracić zęby mleczne, na których miejsce wyrastają zęby stałe.

Narządy wewnętrzne również przechodzą zmiany. W okresie przedszkolnym znacznie rozwijają się, a także następuje synchronizacja między masą ciała a ich wielkością. Płuca oraz serce stają się wydajniejsze. U pięciolatków pojemność płuc rośnie a oddech nie jest już taki płytki. Niewielki jest natomiast nadal przekrój tchawicy i jamy nosowej.

Dzieci w wieku przedszkolnym zapadają często na choroby dróg oddechowych. Przyczyną tych schorzeń bywa m. in. przerost układu limfatycznego. Z drugiej strony węzły limfatyczne odgrywają ważną rolę w niszczeniu zarazków, gdyż krew nie posiada jeszcze dostatecznej ilości ciał odpornościowych, które pozwalałyby zwalczać skutecznie choroby zakaźne, na jakie narażony jest organizm dziecka.

Układ nerwowy, który największy rozwój przechodził przez trzy pierwsze lata, teraz staje się wolniejszy. W okres przedszkolny najważniejszy staje się ulepszanie struktury i funkcji kory mózgowej. Mózg staje się cięższy. Dojrzewające komórki nerwowe powodują zmienianie wielkości okolic oraz konkretnych pól korowych. Dzięki tym zmianom dzieci potrafią wykonywać coraz więcej zadań, czynności oraz rozwiązywać problemy. Poszerzają swoje indywidualne doświadczenia dzięki możliwości wytwarzania odruchów warunkowych na podstawie bodźców słownych.

Przetacznikowa w swojej książce wymienia ogólne kierunki rozwoju dynamiki wyższych procesów nerwowych u dzieci w okresie przedszkolnym. Są to :


1. Wzrost wpływu kory mózgowej na niższe części układu nerwowego. Czynności malucha są dzięki temu bardziej skoordynowane,
2. Komórki nerwowe zwiększają zdolność do pracy. Dziecko dłużej i mocniej odbiera zewnętrzne bodźce. Niestety układ nerwowy wciąż szybko się męczy co przekłada się na brak możliwości jednostajnego, długiego wysiłku u dziecka.
3. Połączenia nerwowe w mózgu zwiększają tempo.
4. Wzrasta wpływ drugiego układu sygnałowego na pierwszy.
5. Szybszy rozwój procesów pobudzania w stosunku do procesów hamowania

Układ ruchowy w okresie przedszkolnym jest harmonijny. Nie przebiega tak intensywnie jak w latach wcześniejszych. Dzieci doskonalą swą sprawność poprzez rozwój chodu, skoków, wspinania. Uczą się sprawniej pokonywać przeszkody. Dużą różnicę można dostrzec podczas biegu. W pierwszym etapie wieku przedszkolnego dziecko biega stawiając na powierzchni całe stopy oraz prostuje tułów podczas stawiania krótkich kroków. Sześciolatki natomiast biegną sprawniej i harmonijnie, co zawdzięczają dobrej koordynacji rąk i nóg, podnoszeniu na większą wysokość kolan, a także odpowiedniemu pochyleniu tułowie. Podobna sytuacja dotyczy skoków. Trzyletnie dzieci nie potrafią skakać, w celu przekroczenia przeszkody, zaś sam skok można porównać z wydłużonym krokiem. Sześciolatki zdecydowanie szybciej się rozbiegają i dynamicznie odbija, zaś lot można określić jako krzywą wzniesiona niżej lub wyżej do góry. Istotną cechą zmian w układzie ruchu jest zwiększenie możliwości zachowania równowagi. Dzieci potrafią stać na jednej nodze, chodzić po wyznaczonych liniach oraz zachowywać równowagę podczas skoków i obrotów.

Dzieci w wieku przedszkolnym doskonalą praksje, czyli ruchy narzędziowe, które pozwalają na uzyskanie większej niezależności. Większej trudności nie sprawia już ubieranie i rozbieranie, oczywiście przy pomocy osoby dorosłej. Co ciekawe umiejętność tą szybciej nabywają dziewczynki, chłopcy zaś później. Dla dzieci sześcioletnich trudnością nie jest już sznurowanie butów czy zapinanie guzików, oczywiście jeżeli dane dziecko ma możliwość ćwiczenia, a nie jest ciągle wyręczane.

Przedszkolak

Domowa nauka czytania. Od czego zacząć?

Dziecko naukę czytania rozpoczyna jeszcze przed szkołą podstawową. Zajęcia w przedszkolu wprowadzają je w świat literek oraz głosek. Żeby ułatwić pr...

Jasełka - postacie pojawiające się przy żłóbku. Jakie są role na jasełka i co symbolizują?

Jasełka to tradycyjne przedstawienie opowiadające historię narodzin Jezusa. Nazwa ta wywodzi się od staropolskiego słowa jasło, które oznaczało żłób, a ...

Zajęcia i warsztaty dla dzieci, czy warto brać w nich udział od najmłodszych lat?

Niektóre przedmioty są łaskawe tylko dla wybranych. Nawet umysły ścisłe potrafią mieć problemy z matematyką w późniejszych latach swojej edukacji. Kl...

Prywatne przedszkole - dlaczego warto posłać dziecko do placówki niepublicznej

Przedszkole to dla wielu dzieci pierwsze miejsce, w którym pozostają na dłużej, nie mając przy sobie bliskich osób. Stykają się z ....