Przedszkolak

przedszkolakWedług Iwanickiej „Rozwój procesów poznawczych umożliwia dziecku nie tylko poznawanie otaczającej rzeczywistości, ale także sprawia, że dziecko w określony sposób ustosunkuje się do niej, rozszerzając jednocześnie zasięg sytuacji społecznych, w których uczestniczy. W kontaktach z innymi osobami – dorosłymi i rówieśnikami – dziecko zaczyna coraz bardziej zdawać sobie sprawę ze swoich możliwości, tworzy sobie wyobrażenia o sobie samym i szuka swojego miejsca w społeczności. Stanowi to znaczący regulator zachowania się dziecka, wpływa na jego stosunek do rzeczy i osób. Jest jednocześnie dominującą cechą emocjonalno-społecznego rozwoju dziecka” Rozwój emocjonalno-społeczny to długotrwałe procesy, które są nieodzownie ze sobą połączone, co stanowi najważniejszy czynnik kształtowanie osobowości u dziecka.


Dziecko jako istota społeczna potrzebuje innych ludzi i społeczeństwa aby się rozwijać i odpowiednio funkcjonować jako człowiek i obywatel. Osiągnięcie odpowiedniego poziomu społeczno-emocjonalnego jest także niezbędnym czynnikiem umożliwiającym podjęcie przez dziecko obowiązku szkolnego. Maluch od lat najmłodszych obcuje z ludźmi i przystosowuje się do świata, co oznacza iż rozwija się społecznie. Czyni to poprzez :

 

1. Naukę zachowań pozytywnych, czyli tych aprobowanych w społeczeństwie
1. oraz poznawaniu tradycji i obyczajów.
2. Sprawowanie akceptowanych w społeczeństwie ról społecznych,
3. Rozwijanie postaw społecznych, związanych z przyjmowaniem nowych sposobów zachowań

Dziecko w wieku przedszkolnym potrzebuje licznych kontaktów międzyludzkich. Rozwój społeczny jest uzależniony właśnie od nich. We wczesnych latach grupa osób tworzących świat społeczny dziecka jest ograniczona zaledwie do rodziców i rodzeństwa. Jednak z każdym następnym rokiem dziecko traci systematycznie potrzebę ścisłych kontaktów z rodzicami1 Trzylatek rozszerza grupę znaczących dla siebie osób o innych krewnych i rówieśników. Z upływem lat dziecko poznaje coraz więcej osób i krąg bliskich mu osób rozszerza się W 3 -6 roku życia maluchy uczą się nawiązywać kontakty z osobami obcymi. Szczególnie chodzi tu o dzieci. Między rówieśnikami uczą się wspólnie bawić i przystosowywać do innych. Szybkość rozwoju społecznego jest zdeterminowana liczbą kontaktów z innymi dziećmi, Maluchy uczęszczające do przedszkola zdecydowanie lepiej przygotowane są do do aktywnego uczestnictwa w życiu grupy, m niż dzieci o niskiej aktywności społecznej . Uspołecznienie dziecka jest także ściśle powiązane z wychowaniem. W jego toku nabywa się dyspozycje i cechy, które w przyszłości zaowocują umiejętnością radzenia sobie w różnych życiowych sytuacjach.

Dla dziecka w wieku przedszkolnym niezmiernie istotne jest sposób postrzeganie ludzi dorosłych, swoich rówieśników, aż w końcu siebie samego. Pozytywne odbieranie innych zależy od wpojonych w procesie wychowania zasad. Jeśli maluch otaczany był miłością i życzliwością tak też będzie odbierał innych ludzi. Jeśli rodzice wykształcili w dziecku poczucie własnej wartości czy odwagę, to zaprocentuje to na całe życie tworząc określone wyobrażenie o sobie samym. Takie aprobowane zachowania i cechy ułatwiają dziecku w wieku przedszkolnym nawiązywanie pozytywnych relacji z innymi. Dziecko staje się lubiane, co automatycznie pomaga mu uczestniczyć w życiu grupy społecznej, To z kolei zapewnia identyfikację i uznane przez jego członków.

 

Dzieciaki w okresie przedszkolnym stają się świadome swoich możliwości i emocji, które umieją nazywać i okazywać. Uczucia są odpowiedzią na bodźce z otoczenia. Odzwierciedlają stosunek człowieka do zjawisk, przedmiotów oraz ludzi.

 

Ich rozwój jest uzależniony od dojrzewaniu układu nerwowego, od czynników zewnętrznych (płynących z otoczenia) wpływających na dziecko, a także od spostrzeżeń i indywidualnych emocjonalnych przeżyć. Rozwój emocjonalności jest zatem uzależniony od prawidłowego stanu fizycznego organizmu, życzliwego kontaktu z rówieśnikami i osobami dorosłymi, , oraz poczucia własnego rozwoju.

 

Najbardziej dostrzegalne zmiany w rozwoju emocjonalnym można zaobserwować u dzieci 5-6 letnich, którym to rozpoznawanie swoich i cudzych emocji nie sprawia trudności. Dzieci w tym wieku umiejętnie mówią o uczuciach i potrafią określić przyczyny powstawania u siebie i innych tychże odczuć. Ponadto regulują ekspresje swych emocji. W tym czasie kształtuje się i rozwija osobowość, która nie jest wyznaczona tylko przez cechy temperamentu. Ustala się płciowa tożsamość, a także pojawia się samokontrola. Dzięki niej jednostka nie działa impulsywnie i nie ujawnia automatycznie swoich emocji.

 

Przedszkolak

Postępowanie z dzieckiem agresywnym w wieku przedszkolnym

Agresja u dzieci jest zjawiskiem niezwykle często występującym zarówno w przedszkolu jak i w szkole. Nie dziwi więc fakt, że ...

Jaki strój karnawałowy dla dziecka wybrać?

Skojarzenia z karnawałem są oczywiste: beztroska zabawa, taneczne rytmy i bale przebierańców pełne serpentyn, baloników i konfetti. Są takie same ...

Dlaczego kupując rowery dziecięce warto stawiać na markowa produkty?

Wraz z nadejściem ciepłych dni zarówno dorośli, jak i dzieci coraz częściej wsiadają na rower. Aktywny tryb życia jest doskonałym sp...

Czy przedszkole Twojego dziecka jest już „Czyściochowe”?

Firma Rossmann przygotowała dla przedszkoli w Polsce atrakcyjną akcję „Czyściochowe Przedszkole”. Jej celem jest nauka jak myć ręce, dbać o zę....