Zdrowie

Zdrowie dziecka - Dlaczego dieta bogata w zioła jest ważna?

Okazuje się, że dla rozwoju i zdrowia dziecka ogromne znaczenie ma odpowiednia dieta. Powinna ona składać się z naturalnych i jak najmniej przetworzonych składników. Co ciekawe, warto włączać w nią ...

Małe dziecko

Jak ubrać dziecko zimą?

Niezależnie od tego jaka jest pora roku dzieci powinny być ubrane stosownie do panującej na dworze pogody. Wiele mam jednak uważa, że zimą dzieci należy ubierać bardzo grubo. Są przekonane, ...

Rodzina

Czy warto dodatkowo ubezpieczyć dziecko skoro jest już ubezpieczone w szkole?

Ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków jest polisą dobrowolną. Mimo nieobligatoryjnego charakteru, większość placówek edukacyjnych wymaga ubezpieczenia swoich podopiecznych. Wielu ...

Przedszkolak

przedszkolakWedług Iwanickiej „Rozwój procesów poznawczych umożliwia dziecku nie tylko poznawanie otaczającej rzeczywistości, ale także sprawia, że dziecko w określony sposób ustosunkuje się do niej, rozszerzając jednocześnie zasięg sytuacji społecznych, w których uczestniczy. W kontaktach z innymi osobami – dorosłymi i rówieśnikami – dziecko zaczyna coraz bardziej zdawać sobie sprawę ze swoich możliwości, tworzy sobie wyobrażenia o sobie samym i szuka swojego miejsca w społeczności. Stanowi to znaczący regulator zachowania się dziecka, wpływa na jego stosunek do rzeczy i osób. Jest jednocześnie dominującą cechą emocjonalno-społecznego rozwoju dziecka” Rozwój emocjonalno-społeczny to długotrwałe procesy, które są nieodzownie ze sobą połączone, co stanowi najważniejszy czynnik kształtowanie osobowości u dziecka.


Dziecko jako istota społeczna potrzebuje innych ludzi i społeczeństwa aby się rozwijać i odpowiednio funkcjonować jako człowiek i obywatel. Osiągnięcie odpowiedniego poziomu społeczno-emocjonalnego jest także niezbędnym czynnikiem umożliwiającym podjęcie przez dziecko obowiązku szkolnego. Maluch od lat najmłodszych obcuje z ludźmi i przystosowuje się do świata, co oznacza iż rozwija się społecznie. Czyni to poprzez :

 

1. Naukę zachowań pozytywnych, czyli tych aprobowanych w społeczeństwie
1. oraz poznawaniu tradycji i obyczajów.
2. Sprawowanie akceptowanych w społeczeństwie ról społecznych,
3. Rozwijanie postaw społecznych, związanych z przyjmowaniem nowych sposobów zachowań

Dziecko w wieku przedszkolnym potrzebuje licznych kontaktów międzyludzkich. Rozwój społeczny jest uzależniony właśnie od nich. We wczesnych latach grupa osób tworzących świat społeczny dziecka jest ograniczona zaledwie do rodziców i rodzeństwa. Jednak z każdym następnym rokiem dziecko traci systematycznie potrzebę ścisłych kontaktów z rodzicami1 Trzylatek rozszerza grupę znaczących dla siebie osób o innych krewnych i rówieśników. Z upływem lat dziecko poznaje coraz więcej osób i krąg bliskich mu osób rozszerza się W 3 -6 roku życia maluchy uczą się nawiązywać kontakty z osobami obcymi. Szczególnie chodzi tu o dzieci. Między rówieśnikami uczą się wspólnie bawić i przystosowywać do innych. Szybkość rozwoju społecznego jest zdeterminowana liczbą kontaktów z innymi dziećmi, Maluchy uczęszczające do przedszkola zdecydowanie lepiej przygotowane są do do aktywnego uczestnictwa w życiu grupy, m niż dzieci o niskiej aktywności społecznej . Uspołecznienie dziecka jest także ściśle powiązane z wychowaniem. W jego toku nabywa się dyspozycje i cechy, które w przyszłości zaowocują umiejętnością radzenia sobie w różnych życiowych sytuacjach.

Dla dziecka w wieku przedszkolnym niezmiernie istotne jest sposób postrzeganie ludzi dorosłych, swoich rówieśników, aż w końcu siebie samego. Pozytywne odbieranie innych zależy od wpojonych w procesie wychowania zasad. Jeśli maluch otaczany był miłością i życzliwością tak też będzie odbierał innych ludzi. Jeśli rodzice wykształcili w dziecku poczucie własnej wartości czy odwagę, to zaprocentuje to na całe życie tworząc określone wyobrażenie o sobie samym. Takie aprobowane zachowania i cechy ułatwiają dziecku w wieku przedszkolnym nawiązywanie pozytywnych relacji z innymi. Dziecko staje się lubiane, co automatycznie pomaga mu uczestniczyć w życiu grupy społecznej, To z kolei zapewnia identyfikację i uznane przez jego członków.

 

Dzieciaki w okresie przedszkolnym stają się świadome swoich możliwości i emocji, które umieją nazywać i okazywać. Uczucia są odpowiedzią na bodźce z otoczenia. Odzwierciedlają stosunek człowieka do zjawisk, przedmiotów oraz ludzi.

 

Ich rozwój jest uzależniony od dojrzewaniu układu nerwowego, od czynników zewnętrznych (płynących z otoczenia) wpływających na dziecko, a także od spostrzeżeń i indywidualnych emocjonalnych przeżyć. Rozwój emocjonalności jest zatem uzależniony od prawidłowego stanu fizycznego organizmu, życzliwego kontaktu z rówieśnikami i osobami dorosłymi, , oraz poczucia własnego rozwoju.

 

Najbardziej dostrzegalne zmiany w rozwoju emocjonalnym można zaobserwować u dzieci 5-6 letnich, którym to rozpoznawanie swoich i cudzych emocji nie sprawia trudności. Dzieci w tym wieku umiejętnie mówią o uczuciach i potrafią określić przyczyny powstawania u siebie i innych tychże odczuć. Ponadto regulują ekspresje swych emocji. W tym czasie kształtuje się i rozwija osobowość, która nie jest wyznaczona tylko przez cechy temperamentu. Ustala się płciowa tożsamość, a także pojawia się samokontrola. Dzięki niej jednostka nie działa impulsywnie i nie ujawnia automatycznie swoich emocji.

 

Reklama
Reklama

Zabawki

Co warto wiedzieć kupując krótkofalówki dla dzieci?

Krótkofalówki to niezbędny sprzęt dla zawodowców różnych branż wykonujących zadania na dużym terenie – na przykład pracowników budowlanych czy pracowników ochrony. Jednakże mogą one mieć również szersze zastosowania – używane ...

Ksiązki dla Rodziców

Dieta ketogenna w leczeniu padaczki. Poradnik. Monika Jaromin

W Polsce na padaczkę choruje około 1% populacji. U większości udaje się opanować napady padaczkowe, stosując leki. Niestety około 30% chorych to pacjenci z rozpoznaniem padaczki lekoopornej, których leczenie farmakologiczne ni...

Polecany Sklep

Reklama

Polecamy

Reklama
Reklama
Reklama


.